Xí nghiệp – Việt Nam Cán sắt Công ty (viết tắt VICASA) là tiền thân Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL. Được sáng lập từ ngày 17/5/1967 với hình thức Công ty nặc danh có số vốn đầu tư 600.000.000 đồng của 15 cổ đông đóng góp.

DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY BAO GỒM

STT Tên thành viên Chức vụ
1 Ông Lý Long Thân Chủ tịch HĐQT
2 Ông Trần Thành Phó Chủ tịch HĐQT
3 Ông Vương Cam Tổng Giám Đốc
 

3

LÒ LUYỆN

Dung tích 06 tấn/mẻ (Lò A, B).
Dung tích 15 tấn/mẻ (Lò C).

2

GIÀN CÁN

Dàn cán thủ công 25.000 tấn/năm.
Dàn cán bán tự động 40.000 tấn/năm.

LỊCH SỬ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

 
 • Ngày 06/04/2016: Đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Thép VICASA - VNSTEEL
 • Công ty vẫn tiếp tục đầu tư các trang thiết bị hiện dại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm giảm sức lao động - Nâng cao thu nhập.
  • Cải tạo đúc liên tục từ 4m lên 5.25m - Tháng 09/2016.
  • Chuyền cán trung hàng ngang sang hàng dọc - Tháng 01/2017.
  • Đầu tư biến thế 25MVA - Tháng 08/2017.
  • Cải tạo cán thô hàng ngang sang hàng dọc - Tháng 06/2019.
 • Năm 2019 Lao động 436 người thu nhập bình quân 17.500.000d/người
 
 • Ngày 01/01/2008: đối tên Công Ty Cổ Phần Thép Biên Hòa.
 • Công ty vẫn tiếp tục đầu tư các trang thiết bị hiện dại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm giảm sức lao động - Nâng cao thu nhập.
  • Lò nung dùng khí CNG (2011).
  • Cải tạo lò 20T ra đáy lệch tâm (2012).
  • Mở rộng lò nung thỏi lên 3,6m 120x120 (2012).
  • Lò cảm ứng gia nhiệt (2013).
 • Công suất luyện cán luôn đạt và vượt công suất thiết kế khi thị trường tiêu thụ cho phép.
  • Luyện > 200.000 tấn/năm.
  • Cán > 180.000 tấn/năm.
 • Năm 2006 Lao động 531 người thu nhập bình quân 5.233.000đ/người.
 • Năm 2010 Lao động 462 người thu nhập bình quân 6.100.000đ/ người.
 • Năm 2015 Lao động 456 người thu nhập bình quân 12.157.000đ/người.
 
 • Sản lượng đạt cao nhất vào năm 2005 với luyện 133.000 tấn/năm và cán 150.000 tấn/năm.
 • Số lượng lao động khoảng 683 người.
 • Số thiết bị tiêu biểu đã đầu tư:
  • Trạm oxy 800m3/giờ (2001).
  • Sàn cán thành phẩm (2002).
  • Dây chuyên sàn cán Simac (2003).
  • Lò nung 25T/h.
  • Thu nhập bình quân 5.300.000đ.
 • Các công trình trên đã làm nâng cao chất lượng sản phẩm giảm tiêu hao kim loại hạ giá thành phẩm.
 
 • Đạt sản luợng 60.000 tấn/năm thép cán và 80.000tấn/năm thép, số luợng lao động khoảng 730 nguời.
 
 • Thời kỳ xoá bỏ hẳn bao cấp, bắt đầu đổi mới thiết bị với các hạng mục tiêu biểu.
 • Nhà máy thép Biên Hòa là đơn vị đầu đàn trong Công ty thép đổi mới thiết bị công nghệ ứng dụng phù hợp với đổi mới kỹ thuật trong ngành thép.
  • Lò 20 tấn – hút bụi ( Ấn độ).
  • Đúc liên tục – cải tạo nâng cấp dàn cán bán tự động lên 70.000 tấn/năm.
  • Trạm oxy 300 m3/giờ.
 • Đời sống CBCNV đuợc nâng cao rỏ rệt, thu nhập bình quân 2.300.000đ/ng/tháng.
 • Nhà máy đổi tên thành Nhà Máy Thép Biên Hoà, (số 788 QĐ/CNNg-TC Ngày 18/11/1992).
 • Năm 1995 Nhà máy đạt sản luợng bình quân Luyện hơn 71.968 tấn/ năm, thép cán hơn 55.162 tấn/năm.
 
 • Tiếp tục khôi phục ổn định sản xuất bao cấp và từng buớc xoá bỏ bao cấp
  • Khôi phục thành công giàn cán bán tự động 1983
  • Lao động dao động từ 1000-850 nguời
  • Sản luợng bình quân luyện, cán đạt 22.000 tấn/năm vào cuối thập niên 1990, luơng bình quân 357.000đ/nguời.
 
 • Thời kỳ tiếp quản – cải tạo – duy trì sản xuất
 • 1975 sản xuất thoi 22.449 tấn – sản xuất cán 19.421 tấn
 • 1980 sản xuất thoi 19.255 tấn – sản xuất cán 9.700 tấn
 • Năm 1976 sáp nhập Nhà máy VIGESCO (xuởng cán tư nhân) vào VICASA (PX cán II)
 • Ngày 18/5/1977 quyết định 565/QĐ.UBND.TPHCM quốc hữu hóa xí nghiệp cán sắt Công ty (VICASA) trực thuộc Công ty luyện kim đen – thuộc bộ cơ khí và luyện kim.
 • Thời điểm 1979 nhà máy VICASA có lực luợng lao động lớn nhất lên đến 1340 người.
 • Năm 1980 đổi tên thành Nhà máy Luyện Cán Thép Biên Hoà.
 
 • 15/6/1975 Nhà máy mang tên: Nhà máy luyện cán thép VICASA.
Top