KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN

Tại VICASA chúng tôi luôn không ngừng học hỏi, nghiên cứu cải tiến quy trình, công nghệ sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng cho mọi công trình.

 
TẦM NHÌN

  VICASA là công ty sản xuất thép đạt hiệu quả cao và phát triển bền vững  
 

 
SỨ MỆNH

  VICASA góp phần xây dựng ngành thép /V/ là thương hiệu mạnh trên thị trường Việt Nam và khu vực  

 
 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

KHÁCH HÀNG
VCS thỏa mãn yêu cầu và làm hài lòng khách hàng.

MỤC TIÊU
VCS xác lập mục tiêu thử thách để phấn đấu đạt được.

ĐỒNG ĐỘI
VCS trung thực, tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển.

NHANH CHÓNG
VCS có quyết định kịp thời và thực hiện quyết định đúng đắn.

MÔI TRƯỜNG
VCS tạo nơi làm việc tốt để mọi thành viên thích thú làm việc đạt hiệu quả cao.

THAY ĐỔI
VCS trân trọng sáng kiến để đổi mới và cải tiến.

AN TOÀN
VCS xem an toàn là cam kết có tính nguyên tắc.

 
Top