• Đơn vị tiên phong, ứng dụng kỹ thuật tiến bộ trong luyện thép
  • vicasa - vnsteel
  • Đơn vị tiên phong, ứng dụng kỹ thuật tiến bộ trong luyện, cán thép

Sản phẩm

Các sản phẩm của VICASA luôn được chú trọng về chất lượng,
đáp ứng nhu cầu đa dạng cho mọi công trình.

social-resposibility

Phôi Thép

social-resposibility

Thép Thanh Vằn

social-resposibility

Thép Thanh Trơn

social-resposibility

Thép Cuộn Cốt Bê Tông

social-resposibility

Thép Vật Liệu Ngành Hàn

social-resposibility

Thép Gia Công Công Nghiệp

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÉP VICASA - VNSTEEL

Tất cả các sản phẩm thép xây dựng sản xuất đều ghi nhãn mác trên thanh thép

 
Company Image
 

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN THUỘC HỆ THỐNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

Top