THAM GIA LÀM VIỆC CÙNG CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa luôn chào đón các ứng viên có năng lực và kinh nghiệm để cùng nhau xây dựng, phát triển sự nghiệp lâu dài bền vững.

VĂN HÓA CÔNG TY

Triết lý “Hòa hợp cùng phát triển” là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của VICASA. Điều này thể hiện trong tất cả mối quan hệ giữa các cán bộ công nhân viên, giữa Tập đoàn và các cổ đông, đối tác, đại lý và với cộng đồng xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan trên cùng một chiến thuyền, hướng tới phát triển bền vững.

Luôn mang đến sự hài lòng cho các đối tác, cùng với sự trân trọng của tình bằng hữu thông qua việc thực hiện những cam kết trong kinh doanh. Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ chuyên nghiệp, không ngừng cải tiến sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới để tối đa hóa hiệu quả đầu tư của khách hàng và tuân theo những chuẩn mực cao nhất về đạo đức kinh doanh.

Tuyển dụng

Top